Daniel Adams
دهقونیکا
دهقونیکا چیه و چه کار میکنه؟
Image
Mobile App

مرجع خرید و فروش آنلاین محصولات کشاورزی

دهقونیکا چیه و چیکار می‌کنه؟ دهقونیکا مرجع خرید و فروش آنلاین محصولات کشاورزی در پلتفرم وبسایت و اپلیکیشن می‌باشد که در راستای کمک به کشاورز و مصرف کننده برای خرید و فروش محصولات کشاورزی به قیمت واقعی ایجاد شده است. در دهقونیکا سبد کاملی از انواع محصولات کشاورزی را به صورت کد‏گذاری شده در اختیار دارید که برای اولین بار در کشور انجام می‏گیرد. شما می‌توانید محصولات مختلف از کشاورزان را با هم مقایسه کنید و بهترین گزینه را انتخاب کنید. ماموریت دهقونیکا آگاه‏سازی کشاورزان به عنوان سرمایه‏گذارهای بزرگ اقتصادی در جهت مکانیزه شدن فعالیت آنها برای تولید محصول با کیفیت، شناسایی محصولات با کیفیت، کدگذاری محصولات کشاورزی و خرید و فروش بدون واسطه به صورت آنلاین می‌باشد.