0
online 24h

خرید آسان از دهقونیکا

online payment

پشتیبانی 24 ساعته

shipping

ضمانت اصل بودن محصول

علی بخشنده
از روستای نوده، شهرستان قائمشهر استان مازندران. 
ادامه مطلب
برنج مرغوب را با حواس پنج‌گانه به آسانی تشخیص دهید
بازار برنج اشباع شده از برندها و ارقام مختلف که شناسایی برنج مرغوب را بسیار سخت کرده است. برنج‌های ترکیبی که از نظر تیپ و ظاهر دانه خیلی نزدیک به هم هستند
ادامه مطلب
چرا از دهقونیکا برنج بخریم؟
این برنج قاطی داره! برنج طعم و مزه نداره! معده رو اذیت می‌کنه! و ده‌ها جمله شبیه اینها که به هنگام خوردن برنج تکرار می‌کنیم.شاید برنج‌فروش‌ها را کلاه‌بردار می‌دانید و از خوردن برنج با کیفیت
ادامه مطلب
راهنمای پخت ارقام مختلف برنج ایرانی
برنج از دسته غلاتی است که در تامین غذا و کالری مورد نیاز  مردم ایران و جهان نقش مهمی د
ادامه مطلب
شلتوک برنج طارم محلی شلتوک
کشت بهاره 1369

آدرس : مازندران-بابل
قیمت واحد محصول : 210,000ریال

نمایش محصول
شلتوک برنج طارم محلی شلتوک
کشت بهاره 1369

آدرس : مازندران-بابل
قیمت واحد محصول : 210,000ریال

نمایش محصول
شلتوک برنج طارم محلی شلتوک
کشت بهاره 1369

آدرس : مازندران-بابل
قیمت واحد محصول : 210,000ریال

نمایش محصول
شلتوک برنج طارم محلی شلتوک
کشت بهاره 1369

آدرس : مازندران-بابل
قیمت واحد محصول : 210,000ریال

نمایش محصول
شلتوک برنج طارم محلی شلتوک
کشت بهاره 1369

آدرس : مازندران-بابل
قیمت واحد محصول : 210,000ریال

نمایش محصول
شلتوک برنج طارم محلی شلتوک
کشت بهاره 1369

آدرس : مازندران-بابل
قیمت واحد محصول : 210,000ریال

نمایش محصول
شلتوک برنج طارم محلی شلتوک
کشت بهاره 1369

آدرس : مازندران-بابل
قیمت واحد محصول : 210,000ریال

نمایش محصول
شلتوک برنج طارم محلی شلتوک
کشت بهاره 1369

آدرس : مازندران-بابل
قیمت واحد محصول : 210,000ریال

نمایش محصول
شلتوک برنج طارم محلی شلتوک
کشت بهاره 1369

آدرس : مازندران-بابل
قیمت واحد محصول : 210,000ریال

نمایش محصول
شلتوک برنج طارم محلی شلتوک
کشت بهاره 1369

آدرس : مازندران-بابل
قیمت واحد محصول : 210,000ریال

نمایش محصول
شلتوک برنج طارم محلی شلتوک
کشت بهاره 1369

آدرس : مازندران-بابل
قیمت واحد محصول : 210,000ریال

نمایش محصول
شلتوک برنج طارم محلی شلتوک
کشت بهاره 1369

آدرس : مازندران-بابل
قیمت واحد محصول : 210,000ریال

نمایش محصول
شلتوک برنج طارم محلی شلتوک
کشت بهاره 1369

آدرس : مازندران-بابل
قیمت واحد محصول : 210,000ریال

نمایش محصول
شلتوک برنج طارم محلی شلتوک
کشت بهاره 1369

آدرس : مازندران-بابل
قیمت واحد محصول : 210,000ریال

نمایش محصول
شلتوک برنج طارم محلی شلتوک
کشت بهاره 1369

آدرس : مازندران-بابل
قیمت واحد محصول : 210,000ریال

نمایش محصول
شلتوک برنج طارم محلی شلتوک
کشت بهاره 1369

آدرس : مازندران-بابل
قیمت واحد محصول : 210,000ریال

نمایش محصول
شلتوک برنج طارم محلی شلتوک
کشت بهاره 1369

آدرس : مازندران-بابل
قیمت واحد محصول : 210,000ریال

نمایش محصول
شلتوک برنج طارم محلی شلتوک
کشت بهاره 1369

آدرس : مازندران-بابل
قیمت واحد محصول : 210,000ریال

نمایش محصول